Δωρεάν Τεχνικός Έλεγχος

Το εξουσιοδοτημένο δίκτυο της FORD σας προσφέρει Δωρεάν Τεχνικό Έλεγχο εντός του διαστήματος 6 μηνών από την τελευταία συντήρηση του οχήματός σας.*

*Παρέχεται δωρεάν συμπλήρωμα λαδιών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.