Πρόγραμμα Εγγύησης Καλύτερης Τιμής

Το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών της FMH* σας προσφέρει την καλύτερη τιμή για τις εργασίες και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στο Ford σας και εγγυάται γι’ αυτό.

Με ποιό τρόπο; Με το πρόγραμμα Εγγύησης Καλύτερης Τιμής: ένα από τα πολλά προνόμια που απολαμβάνετε χρησιμοποιώντας το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford.

Εάν βρείτε μια ανταγωνιστική προσφορά φθηνότερη από το ποσό που πληρώσατε στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή της Ford για την ίδια υπηρεσία (εργασία και ανταλλακτικά), τότε ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής θα σας επιστρέψει τη διαφορά του ποσού!

Η προσφορά θα πρέπει να αφορά ακριβώς στην ίδια εργασία με γνήσια ανταλλακτικά Ford και να έχει δοθεί από συνεργείο, το οποίο να διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας και να βρίσκεται εντός ακτίνας δέκα χιλιομέτρων από τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Ford.

Η ανταγωνιστική προσφορά θα πρέπει να προσκομίζεται στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Ford σε επίσημο έγγραφο του ανεξάρτητου συνεργείου, εντός δυο εβδομάδων από την ημερομηνία έκδοσής της και το πολύ εντός τριάντα ημερών από την παροχή της υπηρεσίας στον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή.

Ο Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Ford διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε ανταγωνιστική προσφορά, αν κατά την γνώμη του η συγκεκριμένη προσφορά έχει αποκτηθεί λόγω συγγένειας, φιλίας ή οποιασδήποτε άλλης σχέσης με τον πελάτη.

Το πρόγραμμα εγγύησης καλύτερης τιμής δεν ισχύει για ανταγωνιστικές προσφορές, οι οποίες παρέχονται ως τμήμα άλλης προσφοράς του ανεξάρτητου συνεργείου και δεν μπορεί να συνδυαστεί με οποιαδήποτε άλλη προσφορά της Ford. Επίσης, ισχύει μόνο για πελάτες λιανικής.

*Εδώ μπορείτε να βρείτε τους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

CAR CENTER

MOTORSTAR ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.

NEW MOTION Α.Ε.

Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.

ΒΕΛΜΑΡ Α.Ε.Β.Ε.

ΒΡΟΧΙΔΗΣ - ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε.

Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΞΑΝΘΗ Α.Ε.

ΕΛΦΟΡ Δ.ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ-Γ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΟΕ

Α&Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΛΑΖΑΝΑΣ

Α. ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ

ΜΑΛΑΧΙΑΣ Α.Ε.

ΜΠΕΝΗΣ Α.Ε.

K. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΡ. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε

ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε

T. ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Ι. - ΣΚΟΡΔΑΛΟΥ Ε. Ο.Ε.

ΣΤΑΘΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

ΧΑΤZΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α.Ε.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ