Συντήρηση κλιματισμού Ford Motorcraft

1205109263905
Η συντήρηση του συστήματος κλιματισμού σε τακτά διαστήματα συμβάλλει στην καλή λειτουργία, χωρίς την ανάγκη περιττών επισκευών. Η συντήρηση κλιματισμού Ford Motorcraft περιλαμβάνει:
  
  • - Πλήρη οπτικό έλεγχο και έλεγχο λειτουργίας
  • - Τεχνικό έλεγχο και αξιολόγηση απόδοσης
  • - Εκκένωση και αποξήρανση του συστήματος κλιματισμού
  • - Αξιολόγηση της στεγανοποίησης με δοκιμή κενού
  • - Καθαρισμό και αφύγρανση του ψυκτικού μέσου
  • - Επαναπλήρωση του συστήματος και αναπλήρωση της στάθμης του λιπαντικού
  • - Λεπτομερή αναφορά ελέγχου
       
Οι τιμές που εμφανίζονται είναι οι συνιστώμενες τιμές λιανικής, συμπεριλαμβανομένων ανταλλακτικών, εργασίας και ΦΠΑ.
  
Επισκευές Αλλαγή Αντιψυκτικού
υγρού
Ka, Fiesta,
Fusion
45€
Focus, C-MAX 45€
Mondeo, Kuga,
S-MAX, Galaxy
50€
Connect
(Transit & Tourneo)
50€
Transit & Ranger 65€
 
Κλείστε ραντεβού για συντήρηση online
   
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
*Οι παραπάνω τιμές είναι προτεινόμενες τιμές Λιανικής (με ΦΠΑ) από τη Ford Motor Ελλάς. Σε κάθε περίπτωση, η αξιακή/εκπτωτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του κάθε Εξουσιοδοτημένου Συνεργάτη
 

Κλείστε ραντεβού